Palvelutarjonta

Tarjoamme kaikki isännöinnin palvelut taloyhtiöille. Palvelumme koostuvat hallinnollisista, taloudellisista sekä teknisistä tehtävistä. Alla on lyhyesti laitettu mitä kukin osa-alue pitää sisällään. 


HALLINTO

Meillä hyvään hallintoon kuuluvat hyvä asiakaspalvelu, tavoitettavuus ja viivyttelemättä tehtävien hoidon aloittaminen niin kuin on sovittu. 

Hallintoon kuuluvat:

 • hallituksen kokoukset ja valmistelut
 • kokouspöytäkirjat, erilaisten sopimusten valmistelu, laadinta ja valvonta
 • vakuus ja vuokra-asiat
 • yhtiön järjestyksen ja muiden lakien valvonta ja niiden seurausten jatkotoimenpiteet
 • henkilökunnan, kiinteistöhoitoyrityksen ja huoltoliikkeiden valvonta.

TALOUS

Meidän tehtävä on huolehtia, että yhtiöllä on hyvät toiminta edellytykset nyt ja tulevaisuudessa. Taloyhtiön talouden hoitaminen käsittää lähes kaiken yhtiöön liittyvän maksuliikenteen, kuten:

 • kirjanpidon ja tilintarkastuksen järjestäminen
 • toiminta- ja rahoitussuunnitelman laadinta
 • vastike-, vuokra- ja ostoreskontra
 • lainanhallinta.

TEKNISET TEHTÄVÄT

Meidän tehtävä on huolehtia siitä, että kiinteistö pysyy hyvässä kunnossa ja on turvallinen ja viihtyisä paikka asua.

Teknisiin tehtäviin kuuluu: 

 • kiinteistön hoitotehtävien järjestäminen
 • kiinteistön ja laitteiden kunnon seuranta sekä puutteiden korjaukset ja huollot
 • korjaus-, perusparantamis- ja rakennuttamisasiat
 • projektien valvonta, seuranta ja kokouksiin osallistuminen.